Forsiden

Velkommen til NMSK
Norsk Motorskøyteklubb er en landsdekkende forening som arbeider for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til, eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Hovedfokuset er på motorskøyter, yrkesfartøyer og verneverdige fartøyer, hovedsakelig eldre trebåter. Også andre eldre eller nyere fartøyer, som er typiske for den kystkulturelle arv, kommer inn under klubbens formål.

Klubben skal gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad og historisk båtarkiv, samt ved samarbeide med andre foreninger, støtte opp under og fremme interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie.

Vi samarbeider i forhold til gjestehavner, innkjøp, rabattavtaler, og vi deler og dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring.
Klubben er medlem i Forbundet Kysten.

Ethvert fartøy som faller under klubbens hovedfokus kan bli medlem. Personer som støtter eller har interesse for klubbens arbeid og formål kan også bli medlem. Alle medlemsfartøyer kan registreres i NMSK’s fartøyarkiv for historisk dokumentasjon.

Velkommen til alle bruksbåtentusiaster!