NMSK samseiling til Trondheim 2019

Fra Skipperpostens oktobernummer 2018:
(Skipperposten30 oktober 2018)

NMSK har fortsatt størstedelen av sine medlemmer på Østlandet – spesielt Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Men vi har også et sterkt økende antall langs Vestlands- og Trøndelagskysten. For mange er det langt, og det vil ta for mye tid å møtes til store felles samlinger i Norsk motorskøyteklubb.

Men hva med å «henge seg på» en samseiling til Forbundet Kystens landsstevne 2019?
Stevnet finner sted på Fosenkaia i Trondheim 18-21. juli.

Fra Oslo er det ca 680 nautiske mil. Fra Bergen er det ca 300 og fra Kristiansund er det ca 70.
Antydningsvis kan vi møtes i Bergen ca 5-6/7, i Fosnavåg/Ålesund ca 12-13/7 og i Kristiansund ca 16/7.

Undertegnede som kanskje har litt mer fritid enn andre,  kan påta meg å samordne seilasen slik:
Påmelding av båter til stevnet gjøres individuelt (https://www.fosenkaia2019.no)
De som ønsker å seile sammen, gjør selvsagt sine private avtaler, men fint om jeg blir orientert. De som ønsker å slutte seg til en «hovedgruppe» får angitt steder der vi samseiler fra.  Avreisetidspunkter må være litt væravhengig, men med en uforbindtlig påmeldingsliste vil jeg underveis kunne melde «tid og sted» god tid i forveien.
Marsjfarta vil tilpasses de «langsomme» som ønsker å følge en gruppe, men det er naturlig med individuelle tilpasninger. De som ønsker å «peise på», holder kontakten med gruppa og slutter seg til der de ønsker.

Den 18. juli danner NMSK en konvoi ute i Trondheimsfjorden og tøffer på én rekke inn til stevnet, med NMSK vimpelen høyt hevet i masta. Kanskje vi på forhånd har klart å påvirke til en samlet plassering i havna.
Og så blir vi lykkelige og glade deltakere på det som ligger å bli an til en fantastisk flott samling av norsk KYSTKULTUR!                                                                 Skipperhilsen fra Arnulf Wibe