Båtregisteret

Båter i Norsk motorskøyteklubbs medlemsregister

Her presenterer vi de drøyt 400 båter som er eller har vært innmeldt i klubben siden den ble stiftet i 1976. Informasjonen baseres på det som eierne har skrevet i innmeldingsskjemaene på det tidspunkt de søkte om medlemskap. Eierskifter er ikke registrert dersom ny eier ikke også har meldt seg inn i klubben.

Navnet på båtene blir gjennom denne presentasjonen søkbar i de fleste nettlesere.

Å legge ut presentasjonen krever en del tid og arbeid. Vi velger å publisere fortløpende med arbeidets gang – også for å få tilbakemeldinger og forslag til endringer (til post@nmsk.no eller arnulf.wibe@online.no).

ANATOLIA, motorseiler
ANATOLIA, motorseiler

ANGELO (MS)
ANNALIE, havseiler
ANGELO (MS)
ANE MATRONIA, jakt
ANAGHITA (MS) Risørskøyte
ANN-MARI (MS) motorskøyte
ANN-MARI (MS) motorskøyte
ABBADABA i Karibien

ABBADABBA midtsidebåt jun12

AMALIE seilskøyte