Velkommen til Norsk Motorskøyteklubbs hjemmeside!
Vi jobber knallhardt med revisjon av våre nettsider innimellom ankerdrammene.  Og vi forventer å være i havn i løpet av 2018.

Ideen om å stifte en forening for større, tidligere bruksfartøy, dukket opp sommeren 1975. I en badebukt nord for Havstensund i Sverige lå Nicoline, Bris, Olderøy, Havlys,Neco og Magedutti. Om kvelden 12.juli 1975, om bord i Neco, ble Skøyteeiernes Forening stiftet. Dette ledet videre til generalforsamling og opprettelsen av Norsk Motorskøyteklubb i april 1976. Tilstede på generalforsamlingen var hele 21 skøyteskippere. Les mer om dette i Skipperpostens Jubileumsnummer av 2006, som du finner herSe for øvrig også arkivet over tidligere utgitte Skipperposter under menypunktet Skipperposten.

Pr i dag (23.oktober 2018) er Norsk Motorskøyteklubb en høyst levende og aktiv klubb som samler skippere og mannskap langs hele kysten, fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Klubbens nåværende styre har tilhold i Oslo. Vi har også en ambassadør på Nordvestlandet, med base i Fosnavåg, Robert A. Voldnes. Vi arrangerer og/eller deltar på mange aktiviteter langs kysten, og tilstreber samarbeid med andre kystkulturelle foreninger. Alle som er innehaver av båt som passer med klubbens vedtekter kan søke Fartøymedlemskap, og det er da Båten som blir medlem. Har du interesse for klubbens formålsparagraf, men enten har annen type båt eller ikke har båt kan du søke personlig medlemskap. Innmelding gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet under menypunktet Innmelding

For øvrig oppfordrer vi samtlige interessenter til å søke oss opp på Facebook også: Norsk Motorskøyteklubb og Norsk Motorskøyteklubb Nordvestlandet

 

NMSK organisasjonsnummer: 995 655 268
NMSK kontonummer: 1594.26.01910
NMSK Vipps nr: 137737
NMSK epostadresse: post alfakrøll nmsk.no
NMSK postadresse: Drammensveien 208, 0277 Oslo

 

Utdrag fra Vedtekter for NMSK (3. mars 2018):Følg linken for å lese vedtektene i fulltekst

Klubbens formål
Arbeide for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.
Klubbens hovedfokus er motorskøyter og andre tidligere yrkesfartøyer, samt verneverdige fartøyer. Dette kan være fiskebåter, redningsskøyter, losbåter, passasjerbåter og representasjonsbåter eller lignende, som er typiske for den kystkulturelle arv.

Klubben skal støtte opp- og fremme interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie -gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad, historisk båtarkiv og samarbeide med andre foreninger. Klubben tilrettelegger også for innkjøps- og rabattavtaler, og vi deler og dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring.

Medlemskap

Ethvert fartøy som faller inn under form[lsparagrafens annet ledd, kan være medlem («båtmedlem»). Medlemsfartøyer registreres i NMSK’s fartøyarkiv for historisk dokumentasjon. Nytt medlemskap søkes til- og avgjøres av styret.
Personer som støtter eller har interesse for klubbens arbeid og formål kan også være medlem («personlig medlem»).

Arrangementer
Styret initierer når klubben skal holde felles medlemsmøter, -båtsamlinger og andre arrangementer. Både fellesarrangementer og lokale initiativ/arrangementer skal gjøre kjent for alle medlemmene i NMSK i god tid før arrangementet blir avholdt.

 

Tilbake til førstesiden