Styrhuset

Styrhuset – NMSK’s klubblokale

Styrhuset er vårt klubblokale. Styrhuset ligger ytterst på bryggeanlegget til Maritim Båtforening i Bestumkilen, og kan leies av medlemmer av begge foreninger. Lokalet er egnet til selskapeligheter,  medlemsmøter, styremøter, samt diverse andre arrangementer.

(Styrhuset kan desverre ikke leies ut til utenforstående ettersom det i flere sammenhenger kan sees på som et fartøy, og fordi man må passere over bryggeanlegget tilhørende Maritim båtforening).

Dersom du som medlem ønsker å leie styrhuset, finner du de til enhver tid gjeldende regler og leiepriser ved å følge denne linken:

Reglement for leie av NMSKs klubbhus Styrhuset

Kalender.
Følg denne linken: Kalender over styrhusutleie

for å se om styrhuset er ledig når du ønsker å leie. Når du har funnet en ledig dag sender du mail til post@nmsk.no, eller benytter kontaktskjemaet på nmsk.no for å reservere. Styret vil deretter oppdatere kalenderen på nettet.

Bilder
Dersom du ønsker å se flere bilder av styrhuset, følg denne linken: