God Jul og Godt Nytt År kjære medlemmer

Norsk Motorskøyteklubb ønsker alle våre fartøymedlemmer, personmedlemmer, følgere og besøkende en riktig God Jul og et Godt Nytt År. 2018 har vært et begivenhetsrikt år for klubben. Vi representerer en unik side av norsk kystkultur, og styret har god magefølelse når det gjelder 2019. Vi oppfordrer alle til å følge oss her på nettsidene, på våre tre facebooksider, samt ber dere alle ta aktivt vare på hverandre når dere ferdes og møtes langs kysten. Se etter den blå NMSK vimpelen hver gang du møter et fartøy som samsvarer med klubbens formålsparagraf, og kall vedkommende opp på VHF’en.

Vi satser på fortsatt vekst i medlemsmasse og geografisk utstrekning også i 2019. Vi håper flest mulig av medlemmene allerede nå har plottet inn våre medlemsaktiviteter i kalenderen og håper dere ikke nøler med å kontakte oss i styret dersom dere har noen spørsmål, ideer eller andre innspill.

Med ønske om alt godt for det nye, og takk for det gamle, sender vi en hilsen til dere alle

 

Formann Norsk Motorskøyteklubb, Thomas Nicolai Bjønness