Norsk Fjordbåtforening tilknyttes Norsk Motorskøyteklubb

Norsk Motorskøyteklubb har ca 150 medlemmer fra hele Norge. Nå har også Norsk Fjordbåtforening meldt inn mange av sine medlemsfartøy og personmedlemmer i klubben vår. Fjordbåtene representerer, på lik linje med våre øvrige medlemmer, en unik del av vår kystkulturhistorie. Under andre verdenskrig beordret de tyske styresmaktene den norske båtkonstruktøren Richard G Furuholmen til å konstruere en serie med patrulje- og oppsynsbåter på drøye 50 fot. Det ble bygget 84 av disse “Fjordbåtene”, og kun et fåtall eksisterer den dag i dag. Inntil nå har den Norske Fjordbåtforening hatt en egen nettside for å bevare historien til disse båtene, men fremover kommer denne nettsiden til å bli inkludert her på motorskøyteklubbens sider. Styret i Fjordbåtforeningen arbeider også med et bokprosjekt, og vi venter i spenning til denne blir utgitt. Foreløpig kan du lese mer om Fjordbåtene på www.fjordbaat.no 

Velkommen inn i klubben skal dere være. Styret håper og tror at denne sammenslåingen vil stimulere ytterligere til vår felles målsetning om bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.