Skipperpostens aprilnummer 2019

Skipperpostens aprilnummer er ferdig laget og kommer fra trykkeriet senest 12/4. Vi har måttet skifte trykkeri, og er spent på resultatet. Alle medlemmer som har betalt medlemskontigenten for 2019 får Skipperposten levert i postkassa. Grunnet trykketiden kan vi desverre ikke love at den ligger der før påske, men vi sender så snart vi klarer.
(Det går mye penger til trykking og porto, så de 10 som ennå ikke har betalt medlemskontigenten for 2019 må vente til klubbens kasserer ser penga på konto).
Neste utgave kan ventes ultimo september, og redaktøren håper på noen gode artikler fra medlemmene. Alt av temaer som er knyttet til klubbens formål, er av interesse!

Redaktøren ønsker alle lesere av Skipperposten en riktig GOD PÅSKE!


INNHOLDSFORTEGNELSE:

s 3                          Formannens hjørne
s 4-5                       Solcellestrøm om bord
s 6-7                       Rurskjell
s 8-9                       Dritt…igjen!
s 10                        Trær til båtbygging
S 11                        Framtidens propell
S 12                        Maritim litteratur
S 13                        Den norske Fjordbåtforening til NMSK
s 14-15                   SOLFRID
s 16                        DOLPHIN
s 17                        MIRA
s 18-21                   Langs norskekysten sommeren 2018
s 22-23                   NMSK vårsamling, samseiling og på Risør trebåtfestival
s 24-25                   Årsmøtet og årsfesten i NMSK
s 26                        Høvedsmann skipshandel (annonse)
s 27                        Skipskost
s 28                        Nyeste medlemsbåter i NMSK
s 29                        Profilering av NMSK
s 30                        Navigasjon
s 31                        Nest sist
s 32                        Styre og stell