Skipperpostens høstutgave

Skipperpostens neste nummer er under produksjon. Utgivelsen vil skje i OKTOBER, og sendes pr post til alle betalende medlemmer. Her presenteres forsiden.
Redaktøren kan også røpe at noe av innholdet vil dreie seg om miljøvennlig bunnstoff, fartøyvern, maritim B&B og Forbundet Kystens landsstevne 2021.
Men dere medlemmer oppfordres også til dialog med redaktør Arnulf om dere har stoff som kan passe å få med, før deadline 25. september … eller i seinere utgivelser.