NMSK og Kulturvernforbundet

Styret har vedtatt at NMSK skal søke medlemskap i Kulturvernforbundet https://kulturvern.no/
NMSK sine medlemmer sitter på en uvurderlig kulturarv i form av fartøyene og ikke minst immateriell kulturarv i form av kunnskap om fartøyene, vedlikehold, bruk og reparasjon. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. De har 24 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 230 000 medlemmer. Medlemmene  jobber frivillig med å ta vare på vår materielle og immaterielle kulturarv. Organisasjonene har unik kompetanse og høye faglige standarder for det arbeidet de gjør for å ta vare på kulturminner og formidle kulturarven vår. Blant medlemsorganisasjonene er Forbundet kysten, Fortidsminneforeningen, Norsk forhistorisk forening og Norsk forening for fartøyvern. Styret mener at NMSK vil nyte godt av samarbeidet med andre foreninger som har vern av kulturarven som formål.