SKIPPERPOSTEN utgivelse nr 114 – november 2021

Kommer i postkassa til betalende medlemmer! (medio november)

Et nytt nummer av Skipperposten er endelig under produksjon. Det blir 36 sider med forhåpentligvis interessant stoff for de som er interessert i “unike fartøyer”/eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie (ref. klubbens formål).
Normalt utgis det 4 nummer av Skipperposten pr år, og de trykkes på papir i A5 størrelse, og distribueres på gammeldags vis, i frankert konvolutt, til alle ca 200 betalende medlemmer av Norsk Motorskøyteklubb. (Vi er en medlemsfinansiert klubb, så årskontigenten på kr 500,- må være betalt).
Redaktøren fikk en utsettelse på første utgivelse etter mars-nummeret pga. et infarkt på sommerens båttur “Mot Troms”, men er nå tilbake i nesten normal produksjon.
Vil du ha bladet, men ikke er betalende medlem? (f.eks. bare medlem på vår Facebook-side). Da melder du deg inn her https://nmsk.no/innmelding/
God lesing!