Kulturvernforbundet

Styret i Norsk Motorskøyteklubb har på vegne av klubben søkt om at NMSK opptas som medlemsorganisasjon i Kulturvernforbundet. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet, og har pr i dag 29 medlemsorganisasjoner på tilsammen 2000 lokallag og ca 250 000 medlemmer.

NMSKs vedtekters §2 sier: Norsk Motorskøyteklubb skal arbeide for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Sammen er vi sterke, og ved medlemskap i Kulturvernforbundet står Norsk Motorskøyteklubbs formålsparagraf enda sterkere. Vedtak om opptak gjøres av Landsmøtet den 21.-22.mai. Oppdatering følger. Les mer om Kulturvernforbundet på deres egne sider: https://kulturvern.no/