NMSK og Kulturvernforbundet

Styret har vedtatt at NMSK skal søke medlemskap i Kulturvernforbundet https://kulturvern.no/ NMSK sine medlemmer sitter på en uvurderlig kulturarv i form av fartøyene og ikke minst immateriell kulturarv i form av kunnskap om fartøyene, vedlikehold, bruk og reparasjon. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige…

les mer

Skipperpostens høstutgave

Skipperpostens neste nummer er under produksjon. Utgivelsen vil skje i OKTOBER, og sendes pr post til alle betalende medlemmer. Her presenteres forsiden. Redaktøren kan også røpe at noe av innholdet vil dreie seg om miljøvennlig bunnstoff, fartøyvern, maritim B&B og Forbundet Kystens landsstevne 2021. Men dere medlemmer oppfordres også til…

les mer