Skipperpostens høstutgave

Skipperpostens neste nummer er under produksjon. Utgivelsen vil skje i OKTOBER, og sendes pr post til alle betalende medlemmer. Her presenteres forsiden. Redaktøren kan også røpe at noe av innholdet vil dreie seg om olje til båten, ren diesel, miljøvennlig bunnstoff, fartøyvern, maritim B&B og Forbundet Kystens landsstevne 2021. Men…

les mer