Norsk Fjordbåtforening tilknyttes Norsk Motorskøyteklubb

Norsk Motorskøyteklubb har ca 150 medlemmer fra hele Norge. Nå har også Norsk Fjordbåtforening meldt inn mange av sine medlemsfartøy og personmedlemmer i klubben vår. Fjordbåtene representerer, på lik linje med våre øvrige medlemmer, en unik del av vår kystkulturhistorie. Under andre verdenskrig beordret de tyske styresmaktene den norske båtkonstruktøren…

les mer