NMSK og Kulturvernforbundet

Styret har vedtatt at NMSK skal søke medlemskap i Kulturvernforbundet https://kulturvern.no/ NMSK sine medlemmer sitter på en uvurderlig kulturarv i form av fartøyene og ikke minst immateriell kulturarv i form av kunnskap om fartøyene, vedlikehold, bruk og reparasjon. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige…

les mer