NMSK og Kulturvernforbundet

Styret har vedtatt at NMSK skal søke medlemskap i Kulturvernforbundet https://kulturvern.no/ NMSK sine medlemmer sitter på en uvurderlig kulturarv i form av fartøyene og ikke minst immateriell kulturarv i form av kunnskap om fartøyene, vedlikehold, bruk og reparasjon. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige…

les mer

NMSK samseiling til Trondheim 2019

Fra Skipperpostens oktobernummer 2018: (Skipperposten30 oktober 2018) NMSK har fortsatt størstedelen av sine medlemmer på Østlandet – spesielt Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Men vi har også et sterkt økende antall langs Vestlands- og Trøndelagskysten. For mange er det langt, og det vil ta for mye tid å møtes…

les mer