Fartøy i Norsk motorskøyteklubbs register

Her presenterer vi de snaut 500 fartøy som er- eller har vært innmeldt i klubben siden den ble stiftet i 1976. Informasjonen baseres på det som eierne har skrevet i innmeldingsskjemaene på det tidspunkt de søkte om medlemskap, eller det de har sendt i ettertid. Forøvrig har vi forsøkt  å oppdatere når ny/annen informasjon har tilflytt NMSK. Eierskifte er vi normalt ikke i stand til å registrere dersom ny(e) eier ikke også har meldt seg inn i klubben. Navnet på fartøyene blir gjennom denne presentasjonen søkbar i de fleste nettlesere. Tilbakemeldinger og forslag til endringer sendes til post@nmsk.no eller arnulf.wibe@online.no.

Båt type
Lengde
Søk etter navn