Velkommen til Norsk Motorskøyteklubbs hjemmeside!

Ideen om å stifte en forening for større, tidligere bruksfartøy, dukket opp sommeren 1975. I en badebukt nord for Havstensund i Sverige lå Nicoline, Bris, Olderøy, Havlys, Neco og Magedutti. På kvelden 12.juli 1975, om bord i Neco, ble Skøyteeiernes Forening stiftet. Dette ledet videre til generalforsamling og opprettelsen av Norsk Motorskøyteklubb i april 1976. Tilstede på generalforsamlingen var hele 21 skøyteskippere. Les mer om dette i Skipperpostens Jubileumsnummer av 2006, som du finner herSe for øvrig også arkivet med tidligere utgitte Skipperposter under menypunktet Skipperposten.

Pr mars 2019 er Norsk Motorskøyteklubb en høyst levende og aktiv klubb som samler skippere og mannskap langs hele kysten, fra Østfold i sør til Finnmark i nord. Vi har nesten 100 aktive medlemsbåter- og er totalt drøyt 140 medlemmer.

NMSK organisasjonsnummer: 995 655 268
NMSK kontonummer: 1594.26.01910
NMSK Vipps nr: 137737
NMSK epostadresse: post alfakrøll nmsk.no
NMSK postadresse: Drammensveien 208, 0277 Oslo

Klubbens styre i 2020-2021:

Styreleder: Thomas Nicolai Bjønness (Oslo)
Styremedlemmer: Arnulf Wibe (Oslo), Jorun Camilla Krüger (Nøtterøy), Ottar Joakimsen (Holmestrand/Oslo), Kjartan Fønstelien (Nøtterøy/Oslo) og Tor Anders Jahre (Nøtterøy)

Aktivitetskoordinatorer (“ambassadører”):
– Nordvestlandet: Robert A. Voldnes (Fosnavåg) og Erling Blindheimsvik (Vigra/Ålesund)
– Vestlandet sør for Stadt: Espen Breivik (Sotra/Bergen) og Jan-Tore Frimann Nilsen (Mathopen/Bergen)
– Agder: Dagfinn Riseplass (Arendal)
– Viken sørøst (Østfold): Knut Haakon Lilleby (Skjeberg)

– …og vi ønsker flere! Har du lyst til å bidra til å spre NMSK aktivitet i din region ta kontakt med styret på post@nmsk.no eller 905 29 911 i dag

Vi arrangerer og/eller deltar på mange aktiviteter langs kysten, og tilstreber samarbeid med andre kystkulturelle foreninger. Alle som er innehaver av båt som passer med klubbens vedtekter kan søke Fartøymedlemskap, og det er da Båten som blir medlem. Har du interesse for klubbens formålsparagraf, men enten har annen type båt eller ikke har båt kan du søke personlig medlemskap. Innmelding gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet under menypunktet Innmelding

Alle nyinnmeldte medlemmer får kostnadsfritt tilsendt et eksemplar av Skipperpostens siste utgave, og medlemsfartøyer får i tillegg en liten NMSK-vimpel … når vi har registrert at medlemskontigenten er innbetalt!

For øvrig oppfordrer vi samtlige interessenter til å søke oss opp på Facebook også:
Norsk Motorskøyteklubb, Norsk Motorskøyteklubb Nordvestlandet og Norsk Motorskøyteklubb Vestlandet

Vedtekter for NMSK, vedtatt 7. mars 2020Følg linken for å lese vedtektene i fulltekst

Klubbens formål
Arbeide for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie.

Klubbens hovedfokus er motorskøyter og andre tidligere yrkesfartøyer, samt verneverdige fartøyer. Dette kan være fiskebåter, redningsskøyter, losbåter, passasjerbåter og representasjonsbåter eller lignende, som er typiske for den kystkulturelle arv.

Klubben skal støtte opp- og fremme interessen for disse fartøyenes del av den kystkulturelle historie -gjennom medlemsmøter, samlinger på sjøen, medlemsblad, historisk båtarkiv og samarbeide med andre foreninger. Klubben tilrettelegger også for innkjøps- og rabattavtaler, og vi deler og dokumenterer kunnskap og erfaring om fartøyene, vedlikehold og bevaring.

Medlemskap
Ethvert fartøy som faller inn under form[lsparagrafens annet ledd, kan være medlem («båtmedlem»). Medlemsfartøyer registreres i NMSK’s fartøyarkiv for historisk dokumentasjon. Nytt medlemskap søkes til- og avgjøres av styret.

Personer som støtter eller har interesse for klubbens arbeid og formål kan også være medlem («personlig medlem»).

Arrangementer
Styret initierer når klubben skal holde felles medlemsmøter, -båtsamlinger og andre arrangementer. Både fellesarrangementer og lokale initiativ/arrangementer skal gjøre kjent for alle medlemmene i NMSK i god tid før arrangementet blir avholdt.

Fyll ut skjemaet under for å  komme i kontakt med oss for andre henvendelser enn innmelding. Innmelding gjøres på eget skjema

Dine kontaktopplysninger:


Skriv din henvendelse her.

Tilbake til førstesiden