Skipperpostens høstutgave

Skipperpostens neste nummer er under produksjon. Utgivelsen vil skje i OKTOBER, og sendes pr post til alle betalende medlemmer. Her presenteres forsiden. Redaktøren kan også røpe at noe av innholdet vil dreie seg om miljøvennlig bunnstoff, fartøyvern, maritim B&B og Forbundet Kystens landsstevne 2021. Men dere medlemmer oppfordres også til…

les mer