Skipperposten er Norsk Motorskøyteklubbs medlemsblad. Bladet utgis 3-4 ganger i året, og Arnulf Wibe er redaktør. På denne siden publiseres Skipperposten etter hvert som nye utgaver produseres, og alle betalende medlemmer i klubben får tilsendt trykte utgaver av bladet. Disse har et hendig format (A5) og passer fint i bokhyllen om bord i båten din. Ønsker du å motta Skipperposten personlig er du velkommen til å melde deg inn i klubben via fanen innmelding.