Skipperposten er Norsk Motorskøyteklubbs medlemsblad. Bladet utgis 3-4 ganger i året, og Arnulf Wibe er redaktør. På denne siden publiseres Skipperposten etter hvert som nye utgaver produseres, og alle betalende medlemmer i klubben får tilsendt trykte utgaver av bladet. Disse har et hendig format (A5) og passer fint i bokhyllen om bord i båten din.
Ønsker du å motta Skipperposten personlig er du velkommen til å melde deg inn i klubben via fanen innmelding.

Bladet trykkes normalt i et opplag på 250-300 eksemplarer.

ANNONSER: Redaktøren tar gjerne inn annonser som er relevante sett opp mot Norsk Motorskøyteklubbs formål (“Arbeide for bevaring og bruk av, samt kunnskaper om historien til eldre og særpregede motorfartøyer som representerer kystens historie”).
De koster pr utgivelse kr 1.000 for hel side og kr 600 for halv side.