Styrhuset – NMSK’s klubblokale i Oslo

Styrhuset er foreningens klubblokale. Styrhuset ligger ytterst på bryggeanlegget til Maritim Båtforening i Bestumkilen, og kan leies av medlemmer av begge foreninger. Lokalet er egnet til selskapeligheter,  medlemsmøter, styremøter, samt diverse andre arrangementer.

(Styrhuset kan dessverre ikke leies ut til utenforstående ettersom det i flere sammenhenger kan sees på som et fartøy, og fordi man må passere over bryggeanlegget tilhørende Maritim båtforening).

Dersom du som medlem ønsker å leie styrhuset, finner du de til enhver tid gjeldende regler og leiepriser ved å følge denne linken:
Kontrakt for leie av Styrhuset

Ved å følge denne linken kommer du til en kalender som viser aktiviteter for Styrhuset, for å se om det er ledig når du ønsker å leie. Når du har funnet en ledig dag sender du mail til post@nmsk.no, eller benytter kontaktskjemaet på nmsk.no for å reservere. Styret vil deretter oppdatere kalenderen på nettet, med forbehold om endringer som ikke er oppdatert enda.

Bilder